Game game ionline là mạng mạng xã hội nên tích hợp chia sẻ cảm xúc, chat, viết blog, đọc báo .. sở hữu nhiều mini trò chơi hấp