Quận 10 là một trong những quận nội thành trong Tphcm, quận có nhiều điều kiện thuận lợi trong sự phát triển kinh tế, văn hóa,… và nguồn