Cách chơi và tính điểm domino

Trò chơi domino chơi trên smartphone dễ dàng hỗ trợ các dòng máy android và ios, chơi ngay trên hệ thống game ongamex. Người chơi có thể chơi mọi lúc mọi nơi, miễn có kết nối wifi hoặc 3g. Tải ngay game bạn nhé.

 

Trong domino người chơi đánh theo ngược chiều kim đồng hồ, theo thứ tự.

* Cách tính điểm domino thế nào ?

Tính điểm theo: 1 đốm tròn = 1 điểm.

Quân Bò (0:0) = 13 điểm.

* Ván 2 người chơi:
Người thắng 1 là người đầu tiên đánh hết quân cờ trong ván chơi đó.
Người thua 1 đây là người không đánh hết quân cờ trong ván chơi đó.

* Ván 3 người chơi:
Người thắng nhất người đầu tiên đánh hết quân cờ trong ván chơi.
Người thua nhất: người có số điểm cao nhất của các quân cờ còn lại trong ván chơi.
Người thua nhì : người có số điểm cao thứ 2 của các quân cờ còn lại trong ván chơi..

* Ván 4 người chơi:
Người thắng nhất; người đầu tiên đánh hết quân cờ trong ván chơi
Người thua nhất: người có số điểm cao nhất của các quân cờ còn lại trong ván chơi.
Người thua nhì: người có số điểm cao thứ 2 của các quân cờ còn lại trong ván chơi.
Người thua ba: ai có số điểm cao thứ 3 của các quân cờ còn lại.

Nguồn từ: tính điểm trong domino