Cách sử dụng nguyên liệu để nâng cấp đồ

Nâng cấp đồ là một tính năng đặc biệt khi bạn đã là một cư dân của làng gió. Tuy nhiên nhiều bạn mới chơi vẫn chưa biết cách tìm nguyên liệu để up đồ cho nhân vật mình. Nguyên liệu trong game ngôi làng của gió khá nhiều, nhưng cũng dễ kiếm. Vậy hôm nay Trưởng Làng Gió sẽ hướng dẫn các bạn những nguyên liệu nào cần cho việc up đồ từ 1 Sao lên đến 5 Sao nhé!

Những nguyên liệu cần để nâng cấp đồ cho dân làng gió

Nâng đồ từ 0★ lên 1★ , nguyên liệu cần đơn giản chỉ là 1 vụ kim loại, 1đồng, 1bạc, 1quân len(tùy chọn)

1★ lên 2★ nguyên liệu cần: 2cuộn len(tc) 1 vàng, 1 đồng, 1 bạc

2★ lên 3★ nguyên liệu cần: 4cuộn len(tc) 1 saphia, 1hợp kim đồng, 1bạch kim

3★ lên 4★ nguyên liệu cần: 8cuộn len(tc) 1 mặt trăng, 1 thạch anh tím, 1cát hồng

4★ lên 5★ nguyên liệu cần: 16 cuộn len(tc) 2khoáng chất, 1ngọc luc bảo.

Lưu ý:

  • Tất cả đều là radom ★
  • Đồ nâng cấp bằng len hảo hạng sẽ có tỷ lên cao hơn 2len còn lại

Ví dụ: quần songoku nâng bằng len thường từ 2★ lên 3★ sẽ tăng từ 9sk lên 12sk vơii len tốt sẽ là 13sk và len hảo hạng là 14..

  • Những đồ khác, bạn cũng nâng cấp tương tự. Chỉ riêng đối với kính tặng exp thì sẽ như nhau nhé .

Chúc bạn nâng được món đồ thích hợp cho mình!

Trưởng ngôi làng của gió